Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

 § 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy od dnia 12  marca  2017 r. do dnia 30 marca 2017 r. Panu Adamowi Dyli – Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński 

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:27-02-2017 13:38
    Wprowadził:Marcin Lisiak