Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Gdańsku

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Gdańsku

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Gdańsku od dnia 7  marca  2017 r. do dnia 19 marca 2017 r. Pani Mirosławie Torłop – Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

 

 

 

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:03-03-2017 14:18
    Wprowadził:Marcin Lisiak