• Uchwała nr 159/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Uchwała nr 158/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY KORWIN i o zamiarze samodzielnego zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Uchwała nr 157/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA NOWAKA w celu zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Uchwała nr 156/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LISTA MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO DO SENATU w celu zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Uchwała nr 155/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZJEDNOCZONA PRAWICA w celu zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Uchwała nr 154/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZ HUCZ w celu zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Uchwała nr 153/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA w celu zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Uchwała nr 152/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY POLSKIEJ PARTII OCHRONY ZWIERZĄT i o zamiarze samodzielnego zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Uchwała Nr 151/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wezwania pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWDA I SPRAWIEDLIWOŚĆ do usunięcia wad zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
  Uchwała Nr 150/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wezwania pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ PODKARPACIA do usunięcia wad zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego