Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Koninie

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 5 grudnia 2016 r.

w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Koninie

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.[1])) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Koninie od dnia 5 grudnia 2016 r. do dnia 9 grudnia 2016 r. Pani Annie Deręgowskiej – Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński 

 [1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz. 134, 550, 588, 777, 881, 889, 1016 i 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072, z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 1232 i 1250.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:05-12-2016 13:45
    Wprowadził:Marcin Lisiak