Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 23 stycznia 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

 

§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze od dnia 30 stycznia  2017 r. do dnia 3 lutego 2017 r. Panu Stanisławowi Blonkowskiemu – Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński 

 

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-01-2017 15:05
    Wprowadził:Marcin Lisiak