Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców

Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 943

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 9:01
    Wprowadził:Bartosz Goździk