Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

Dziennik Ustaw nr 158, poz. 941

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 9:02
    Wprowadził:Bartosz Goździk