• Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach, które będą zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie umieszczania flagi Unii Europejskiej
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzania ankiet przez ośrodki badań opinii społecznej przed lokalami wyborczymi
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie „ciszy wyborczej”
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rejonowych i okręgowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i sposobu wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Apel Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 2014 r. do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast