Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzania ankiet przez ośrodki badań opinii społecznej przed lokalami wyborczymi

WYJAŚNIENIA 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 22 maja 2014 r.

w sprawie przeprowadzania ankiet 
przez ośrodki badań opinii społecznej przed lokalami wyborczymi

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że jak podczas każdych wyborów przed lokalami wyborczymi będą pracowali ankieterzy ośrodków badań opinii społecznej.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z powyższym, przypomina, że :

1) ankieterom ośrodków badania opinii publicznej można udostępnić dane przewodniczących obwodowych komisji wyborczych podane do wiadomości publicznej, tj. imię i nazwisko;

2) ankieterzy powinni pracować poza budynkiem, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej;

3) przed podaniem do publicznej wiadomości protokołu głosowania obwodowe komisje wyborcze nie mogą informować ankieterów o wynikach głosowania, liczbie osób ujętych w spisie oraz liczbie wydanych kart do głosowania.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 13:30
    Wprowadził:Bartosz Goździk