Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie godziny, od której będzie można udostępniać wyborcom wyniki głosowania w obwodzie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 5 maja 2014 r.

w sprawie godziny, od której będzie można udostępniać wyborcom wyniki głosowania w obwodzie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, 
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 349 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) informuje, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. zakończenie głosowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej nastąpi najpóźniej w dniu 25 maja 2014 r. o godz. 23.00 czasu polskiego.

W związku z tym obwodowe komisje wyborcze mogą podawać do wiadomości publicznej wyniki głosowania w obwodzie od godz. 23.00 czasu polskiego w dniu 25 maja 2014 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski(1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 13:32
    Wprowadził:Bartosz Goździk