Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r.

(Monitor Polski z 2014 r. poz. 281)

ZPOW-940-22/14

KOMUNIKAT

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 7 kwietnia 2014 r.

o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 207 w związku z art. 338 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)), informuje, że w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. przyjęła zawiadomienia:

1) partii politycznych:

Demokracja Bezpośrednia

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia;

- skrót nazwy: KW Demokracja Bezpośrednia;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zbigniew Paweł Kawalec;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Artur Adam Lorek;

- siedziba Komitetu: 01-019 Warszawa, ul. Nowolipki 14 lok. 130;

Kongres Nowej Prawicy

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke;

- skrót nazwy: KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Stanisław Józef Żółtek;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Zdzisława Łuczkiewicz;

- siedziba Komitetu: 00-544 Warszawa, ul. Wilcza 29A lok. 4A;

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;

- skrót nazwy: KW Platforma Obywatelska RP;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Cezary Stanisław Grabarczyk;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Łukasz Pawełek;

- siedziba Komitetu: 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 12A;

Polska Razem Jarosława Gowina

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina;

- skrót nazwy: KW Polska Razem Jarosława Gowina;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Grzegorz Krzysztof Kądzielawski;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Maja Justyna Rezanko-Zielińska;

- siedziba Komitetu: 00-539 Warszawa, ul. Piękna 3 lok. 8;

Polskie Stronnictwo Ludowe

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

- skrót nazwy: Komitet Wyborczy PSL;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Mariusz Władysław Miętus;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Kamila Katarzyna Kurlej;

- siedziba Komitetu: 00-539 Warszawa, ul. Piękna 3A lok. 7;

Prawo i Sprawiedliwość

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

- skrót nazwy: KW Prawo i Sprawiedliwość;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Krzysztof  Sobolewski;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Stanisław Kostrzewski;

- siedziba Komitetu: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86;

Samoobrona

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Samoobrona;

- skrót nazwy: KW Samoobrona;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jan Sochocki;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Halina Sikorska;

- siedziba Komitetu: 00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 14;

Samoobrona Odrodzenie

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Samoobrona Odrodzenie;

- brak skrótu nazwy;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Monika Ilona Gajowy-Dzido;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Elżbieta Kołodzińska;

- siedziba Komitetu: 00-622 Warszawa, ul. Polna 3A lok. 14;


Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro;

- skrót nazwy: KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jacek Czabański;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Anna Dorota Majer;

- siedziba Komitetu: 00-539 Warszawa, ul. Piękna 1B;

Zieloni 2004

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Partia Zieloni;

- skrót nazwy: KW Partia Zieloni;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marcelina Monika Zawisza;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Marek Matczak;

- siedziba Komitetu: 00-624 Warszawa, ul. Marszałkowska 1 lok. 160;

Związek Słowiański

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego;

- skrót nazwy: KW Związku Słowiańskiego;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Włodzimierz Rynkowski;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Agnieszka Rynkowska;

- siedziba Komitetu: 00-634 Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lok. 10;

2) koalicji partii politycznych:

o utworzeniu komitetu wyborczego — Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch;

- skrót nazwy: KKW Europa Plus Twój Ruch;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Łukasz Piłasiewicz;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Danuta Teresa Wójcik;

- partie polityczne tworzące koalicję: Partia Demokratyczna-demokraci.pl, Stronnictwo Demokratyczne, Twój Ruch;

- siedziba Komitetu: 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 39;

o utworzeniu komitetu wyborczego — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy;

- skrót nazwy: KKW SLD-UP;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Katarzyna Bernadetta Olszewska;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ewa Popowska;

- partie polityczne tworzące koalicję: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Pracy;

- siedziba Komitetu: 00-019 Warszawa, ul. Złota 9 lok. 4;

3) wyborców:

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarka Dobra Wspólnego;

- skrót nazwy: KWW GDW;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Dariusz Tomasz Łaska;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Roman Józef Klimczyk;

- siedziba Komitetu: 00-384 Warszawa, ul. Dobra 5 lok. 1;

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Wyborców Marka Wocha;

- skrót nazwy: KWW Marka Wocha;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Daria Anna Jabłońska;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Monika Dorota Gomółka;

- siedziba Komitetu: 05-075 Warszawa-Wesoła, ul. Warszawska 55 lok. 213;

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Wyborców Naprawimyto.org;

- skrót nazwy: KWW Naprawimyto.org;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Michał Andrzej Sas;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Regina Iga Czerniewska;

- siedziba Komitetu: 44-240 Żory, ul. Marii Konopnickiej 74;

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Wyborców Obrony Wędlin Tradycyjnych;

- skrót nazwy: KWW Obrony Wędlin Tradycyjnych;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Bartosz Edmund Dziedzic;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Przemysław Maciej Apola;

- siedziba Komitetu: 30-222 Kraków, ul. Morelowa 8 lok. 4;

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Wyborców Oburzeni;

- skrót nazwy: Komitet Wyborczy Wyborców Oburzeni;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Antoni Gut;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Barbara Maria Ferens;

- siedziba Komitetu: 01-821 Warszawa, ul. Swarzewska 59 lok. 4;

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy;

- skrót nazwy: KWW RN;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Witold Sławomir Tumanowicz;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Michał Wojciech Melon;

- siedziba Komitetu: 00-573 Warszawa, Pl. Zbawiciela 2 lok. 23;

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Wyborców Wolność

- skrót nazwy: KWW Wolność

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Sandra Urszula Spychała;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Maciej Józef Makieła;

- siedziba Komitetu: 60-391 Poznań, ul. Swoboda 2/4 lok. 1.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski(1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 15:12
    Wprowadził:Bartosz Goździk