Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 marca 2014 r. o terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów na posłów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 20 marca 2014 r.

o terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów na posłów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, 
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów na posłów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. mogą być dokonane do 50. dnia przed dniem wyborów (art. 204 § 2, art. 204 § 4 oraz art. 204 § 6 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego).

W związku z tym, że 50. dzień przed dniem wyborów wypada w sobotę, to zgodnie 
z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego termin ten zostaje przesunięty i upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Oznacza to, że zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w dniu 7 kwietnia 2014r. (poniedziałek), w godzinach urzędowania, tj. do godz.16.15. (art. 9 § 3 Kodeksu wyborczego).

Zawiadomienia będą przyjmowane:

 - do 4 kwietnia 2014r.,od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.15 – 16.15,

 - w dniu 7 kwietnia 2014r.,poniedziałek, w godzinach 8.15 – 16.15

w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie ul. Wiejskiej 10 (gmach Kancelarii Prezydenta RP):

Zawiadomienie w formie pisemnej wraz z załącznikami może być w inny sposób doręczone Państwowej Komisji Wyborczej (np. pocztą). W razie wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki do Państwowej Komisji Wyborczej (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 15:13
    Wprowadził:Bartosz Goździk