Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

 (Monitor Polski z 2014 r. poz. 170)

KOMUNIKAT 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 24 lutego 2014 r.

o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

Na podstawie art. 337 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)), w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r., Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza, że liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców, według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi:

 

1) na terenie całego kraju                                             — 30 568 786 osób;

2) na terenie poszczególnych okręgów wyborczych:

a) Okręgu wyborczego Nr 1                                  — 1 764 542 osoby,

b) Okręgu wyborczego Nr 2                                  — 1 645 562 osoby,

c) Okręgu wyborczego Nr 3                                  — 2 110 421 osób,

d) Okręgu wyborczego Nr 4                                  — 2 152 846 osób,

e) Okręgu wyborczego Nr 5                                  — 2 020 263 osoby,

f) Okręgu wyborczego Nr 6                                  — 2 038 105 osób,

g) Okręgu wyborczego Nr 7                                  — 2 716 663 osoby,

h) Okręgu wyborczego Nr 8                                  — 1 749 349 osób,

i) Okręgu wyborczego Nr 9                                  — 1 709 330 osób,

j) Okręgu wyborczego Nr 10                                — 3 679 224 osoby,

k) Okręgu wyborczego Nr 11                                — 3 680 125 osób,

l) Okręgu wyborczego Nr 12                                — 3 141 943 osoby,

m) Okręgu wyborczego Nr 13                                — 2 160 413 osób.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski(1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 15:15
    Wprowadził:Bartosz Goździk