• Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania stosowanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 stycznia 2014 r. dotyczące stosowania przepisów Kodeksu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych w kraju
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie kampanii wyborczej prowadzonej na pojazdach
 • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wykaz godzin czasu miejscowego i polskiego w jakich odbędą się głosowania za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
 • Zasady losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego tego samego komitetu wyborcze
  Wykaz wydanych zaświadczeń uprawniających do zgłoszenia dalszych list bez poparcia zgłoszenia podpisami wyborców