Apel Państwowej Komisji Wyborczej do publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r.

      PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

    ZPOW-9414-8/14

Apel
Państwowej Komisji Wyborczej
do publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych

Trwa kampania wyborcza w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Komitety wyborcze, od dnia przyjęcia przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia o ich utworzeniu, mogą w ramach kampanii wyborczej prowadzić agitację wyborczą, w tym również w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych.

Jednak, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. sygn. TK 9/11 (Dz. U. Nr 149, poz. 889), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał m. in. za niezgodną z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawę z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 26, poz. 134), z systemu prawnego zostały usunięte przepisy regulujące kwestie związane z emisją odpłatnych audycji wyborczych. Dlatego też, agitacja wyborcza w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych może być prowadzona w trybie i na zasadach ogólnych określonych w rozdziale 13 Kodeksu wyborczego, z wyłączeniem tych przepisów, które zostały z mocy powyższego wyroku usunięte z systemu prawnego, a więc m. in. art. 116 oraz art. 119. Przy prowadzeniu tej agitacji należy także uwzględniać przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.).

Państwowa Komisja Wyborcza, odwołując się do wielokrotnie przywoływanej zasady równości szans wszystkich podmiotów politycznych uczestniczących w wyborach, zwraca się do publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, aby rozpowszechnianie odpłatnych audycji wyborczych komitetów wyborczych odbywało się na jednakowych warunkach dla wszystkich komitetów wyborczych.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 14:44
    Wprowadził:Bartosz Goździk