• Wykaz obwodów głosowania, ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego
    Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
  • Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
    Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych