• Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej o liczbie posłów wybieranych do Parlamentu Europejskiego
    OKRĘGOWE KOMISJE WYBORCZE
  • Sposób losowania przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tego samego komitetu wyborczego, zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym
    WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  • INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W WYBORACH POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO