• OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 8 CZERWCA 2009 R. O WYNIKACH WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PRZEPROWADZONYCH W DNIU 7 CZERWCA 2009 R.
  SPRAWOZDANIE Z WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PRZEPROWADZONYCH W DNIU 7 CZERWCA 2009 R.
 • Wykaz zarejestrowanych kandydatów do Parlamentu Europejskiego w wyborach zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. - stan na 5 czerwca 2009 r.
  Wykaz komitetów wyborczych, które złożyły zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 czerwca 2009 r. o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r. do godz. 18.00 wydano karty do głosowania
  Informacja o sposobie zgłaszania okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
  Informacja o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 7 czerwca 2009 r. wyborów do Parlamentu Europejskiego
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 czerwca 2009 r. o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r. do godz. 12.00 wydano karty do głosowania
  STANOWISKO PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 1 CZERWCA 2009 R. W SPRAWIE KAMPANII WYBORCZEJ PROWADZONEJ W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 CZERWCA 2009 R.