STANOWISKO PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 1 CZERWCA 2009 R. W SPRAWIE KAMPANII WYBORCZEJ PROWADZONEJ W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 CZERWCA 2009 R.

STANOWISKO
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 1 czerwca 2009 r.
W SPRAWIE KAMPANII WYBORCZEJ PROWADZONEJ W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 CZERWCA 2009 R.

Państwowa Komisja Wyborcza otrzymuje sygnały i informacje o nieprzestrzeganiu w prowadzonej kampanii wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego form i zasad określonych przepisami prawa. Dotyczy to w szczególności:

- wykorzystywania przez osoby publiczne zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji do prowadzenia kampanii wyborczej na rzecz określonych komitetów wyborczych i kandydatów,

- braku informacji lub niedostatecznej informacji na materiałach wyborczych (bilbordach, plakatach, ulotkach, itp.) o ich pochodzeniu od określonego komitetu wyborczego,

- zamieszczania, w przypadku obecnych posłów do Parlamentu Europejskiego, w sprawozdaniach z ich działalności, których druk i rozpowszechnianie są finansowane ze środków otrzymanych z funduszy Parlamentu Europejskiego lub partii na poziomie europejskim, elementów agitacji wyborczej na rzecz kandydatów i list kandydatów.

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, iż tego rodzaju działania naruszają zasady finansowania kampanii wyborczej określone w przepisach ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego i - w konsekwencji - muszą przynieść skutki przewidziane prawem.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 11:38
    Wprowadził:Bartosz Goździk