• Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie trybu przekazywania okręgowej komisji właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parl
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie określenia godziny, od której będzie można udostępniać wyborcom wyniki głosowania w obwodach w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie zmiany w składzie Rejonowej Komisji Wyborczej z siedzibą w Chełmie właściwej dla części okręgu wyborczego nr 8
  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przebywają
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 maja 2009 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego zarejestrowanych więcej niż w jednym okręgu wyborczym w wyborach zarządzonych na dzień 7
  Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie organizowania pomocy w dotarciu wyborców do lokali wyborczych
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie losowania jednolitych numerów dla list komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym
  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w wyborach do Parlamentu Europej