Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w wyborach do Parlamentu Europej

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 78 ust. 7 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Audycje wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego są rozpowszechniane w dniach od 23 maja 2009 r. do 5 czerwca 2009 r.

2. Łączny czas rozpowszechniania audycji wyborczych w programach ogólnokrajowych "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna", zwanej dalej "Telewizją Polską", wynosi 900 minut, w tym:

  1)   w Programie 1 - 360 minut;
  2)   w Programie 2 - 360 minut;
  3)   w Programie TV Polonia - 180 minut.

3. Łączny czas rozpowszechniania audycji wyborczych w programach ogólnokrajowych "Polskiego Radia - Spółka Akcyjna", zwanego dalej "Polskim Radiem", wynosi 1.200 minut, w tym:

  1)   w Programie 1 - 300 minut;
  2)   w Programie 2 - 200 minut;
  3)   w Programie 3 - 300 minut;
  4)   w Programie 4 - 200 minut;
  5)   w programie dla zagranicy - 200 minut.

4. W każdym programie regionalnym Telewizji Polskiej łączny czas rozpowszechniania audycji wyborczych wynosi 600 minut.

5. W każdej spółce radiofonii regionalnej łączny czas rozpowszechniania audycji wyborczych wynosi 1.200 minut.

§ 2. 1. Telewizja Polska rozpowszechnia audycje wyborcze:

  1)   w Programie 1 w dniach od 23 maja do 5 czerwca w godzinach 20.00-22.50 w blokach nie krótszych niż 20 minut;
  2)   w Programie 2 w dniach od 23 maja do 5 czerwca w godzinach 17.15-19.30 w blokach nie krótszych niż 20 minut;
  3)   w TV Polonia w dniach od 23 maja do 4 czerwca w odpowiednich pasmach czasowych;
  4)   w programach regionalnych w dniach od 23 maja do 5 czerwca w godzinach 700-800 i w godzinach 19.00-19.30 w blokach nie krótszych niż 20 minut.

2. Polskie Radio rozpowszechnia audycje wyborcze:

  1)   w Programie 1 w dniach: 23 maja i 30 maja w godzinach 19.05-19.30 oraz od 25 do 29 maja i od 1 do 5 czerwca w godzinach 18.20-18.45;
  2)   w Programie 2 w dniach: 23 maja, od 25 do 29 maja i od 1 do 4 czerwca w godzinach 7.40-8.00;
  3)   w Programie 3 w dniach: 23 maja, od 25 do 29 maja i od 1 do 4 czerwca w godzinach 6.20-6.50;
  4)   w Programie 4 w dniach: 23 maja, od 25 do 29 maja i od 2 do 5 czerwca w godzinach 20.35-20.55;
  5)   w programie dla zagranicy w dniach: 23 maja, od 25 do 29 maja i od 1 do 4 czerwca w godzinach 23.10-23.30.

3. Spółki radiofonii regionalnej rozpowszechniają audycje wyborcze w dniach od 23 maja do 5 czerwca i wykorzystują w całym okresie rozpowszechniania audycji wyborczych co najmniej 80 % czasu przeznaczonego na audycje wyborcze w godzinach 6.00-9.00, 12.00-14.00 i w godzinach 17.00-22.00.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 10:13
    Wprowadził:Bartosz Goździk