Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 10:14
    Wprowadził:Bartosz Goździk