Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie organizowania pomocy w dotarciu wyborców do lokali wyborczych

Warszawa, dnia 6 maja 2009 r.

    PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-903-45/09

Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej
w sprawie organizowania pomocy w dotarciu wyborców do lokali wyborczych

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że komitety wyborcze i partie polityczne nie mogą organizować pomocy w dotarciu wyborców do lokali wyborczych, albowiem takie działanie byłoby elementem kampanii wyborczej, której prowadzenie w dniu wyborów jest zabronione.

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca uwagę, że zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) w związku z art.73 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.), od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji na rzecz kandydatów i list kandydatów.

W dniu wyborów, pomocy w dotarciu do lokalu wyborczego może udzielić każda osoba z tym, że nie może wykorzystywać tej działalności do prowadzenia agitacji wyborczej. W trakcie udzielania pomocy, osoba ta nie może mieć żadnych emblematów promujących komitet wyborczy, listę kandydatów lub kandydatów, a także nie może udzielać żadnych informacji o charakterze agitacyjnym.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 11:31
    Wprowadził:Bartosz Goździk