• Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie działalności kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego niezwiązanej z wyborami
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m. st. Warszawy wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Eu
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnych
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
 • Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie terminu rozstrzygnięcia przez okręgowe komisje wyborcze sprawy rejestracji list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2009 r. dotyczące postępowania z informacjami o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego składanymi przez kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2009 r. dotyczące postępowania z wykazami podpisów wyborców popierających listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, które nie zostały wykorzystane przy zgłaszaniu list kandydatów
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wytycznych dla rejonowych i okręgowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i sposobu wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania oraz trybu i zasad powoływania peł
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany w składzie Rejonowej Komisji Wyborczej z siedzibą w Skierniewicach właściwej dla części okręgu wyborczego nr 6