Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie działalności kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego niezwiązanej z wyborami

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2009 r.

     PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

Stanowisko
Państwowej Komisji Wyborczej
w sprawie działalności kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego niezwiązanej z wyborami

Państwowa Komisja Wyborcza wyraża opinię, że przepisy ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.) nie nakładają na kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okresie kampanii wyborczej obowiązku zaniechania lub ograniczenia działalności zawodowej, społecznej i innej niezwiązanej z kandydowaniem w wyborach. Obowiązku tego nie ma nawet wówczas, gdy osoby te występują, w związku z prowadzeniem tej działalności, w telewizji lub innych mediach.

Jednakże w trakcie kampanii wyborczej kandydaci występując w mediach w związku z ich aktywnością niezwiązaną z wyborami nie mogą informować o kandydowaniu do Parlamentu Europejskiego, ani agitować na rzecz kandydatów i komitetów wyborczych.

Natomiast wszelkie inne działania podejmowane po zarządzeniu wyborów, zmierzające do promocji osób kandydatów lub mające na celu agitację na ich rzecz lub na rzecz komitetów wyborczych, np. wynajmowanie powierzchni reklamowych prezentujących wizerunek kandydata, jego imię i nazwisko lub odsyłających do informacji o kandydacie zawartych na innym nośniku uznane być powinny za element kampanii wyborczej.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że działania takie mogą być prowadzone wyłącznie przez komitety wyborcze i ze środków tych komitetów. Koszty poniesione na tego typu przedsięwzięcia muszą być uwzględnione w sprawozdaniu finansowym komitetu zgłaszającego danego kandydata.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 11:30
    Wprowadził:Bartosz Goździk