• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie niedopuszczalności spłaty kredytu zaciągniętego przez partię polityczną przez poręczyciela, którym jest podmiot nieuprawniony do finansowania partii politycznych
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie jednoczesnego przeprowadzenia referendum lokalnego lub wyborów uzupełniających do rady gminy wraz z wyborami do Parlamentu Europejskiego
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie jednoczesnego przeprowadzenia referendum lokalnego lub wyborów uzupełniających do rady gminy wraz z wyborami do Parlamentu Europejskiego
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania i przeprowadzenia głosowania oraz przekazywania dokumentów w wyborach posłów do Parlamentu Europej
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
 • Wyjasnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 marca 2009 r. dotyczące wypełniania informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zasad drukowania i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 20
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie nieodpłatnego korzystania przez komitet wyborczy partii politycznej z majątku tej partii
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru karty do głosowania w obwodach utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego