Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2009 r. dotyczące zmian w składzie koalicji wyborczej po zarejestrowaniu koalicyjnego komitetu wyborczego

Po wydaniu przez Państwową Komisję Wyborczą uchwały o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego niedopuszczalne są zmiany składu koalicji wyborczej - jednostronne oświadczenie uczestnika koalicji o wystąpieniu z koalicji nie rodzi skutków prawnych dla bytu tego komitetu koalicyjnego.

Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że w przypadku, gdy po przyjęciu przez Państwową Komisją Wyborczą zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego członek koalicyjnego komitetu wyborczego złoży oświadczenie o wystąpieniu z komitetu, organy upoważnione do reprezentowania partii tworzących koalicję mogą, aneksem do umowy koalicyjnej, powołać w jego miejsce inną osobę.

Gdyby partie nie były w stanie uzgodnić aneksu do umowy koalicyjnej w powyższym zakresie, nie wywołuje to skutków prawnych dla bytu tego komitetu koalicyjnego, nawet jeśli liczba członków koalicyjnego komitetu wyborczego spadłaby poniżej 10 osób.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 11:06
    Wprowadził:Bartosz Goździk