Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia  29 marca  2004 r.
w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

 

Na podstawie art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25 , poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza  uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Określa się wzór zaświadczenia dla mężów zaufania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 10:18
    Wprowadził:Bartosz Goździk