Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego przypadającego Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 1617

Obwieszczenie
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego przypadającego Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 56, poz. 337 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113), Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej informację o obsadzeniu w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego przypadającego Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Dodatkowy mandat posła do Parlamentu Europejskiego przypadający Rzeczypospolitej Polskiej w kadencji trwającej w latach 2009-2014 przypada Komitetowi Wyborczemu Polskie Stronnictwo Ludowe.

2. Mandat, o którym mowa w pkt 1, obsadzić powinien kandydat z listy okręgowej nr 2 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe w okręgu wyborczym nr 8 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie, który otrzymał największą liczbę głosów — Edward WOJTAS.

3. W związku ze śmiercią kandydata, o którym mowa w pkt 2, dodatkowy mandat obsadza kandydat z tej samej listy, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów — Arkadiusz Tomasz BRATKOWSKI.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski
Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz, Stanisław Kosmal
Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Bogusław Dauter, Maria Aleksandra Grzelka, Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 10:36
    Wprowadził:Bartosz Goździk