Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wzoru zgłoszenia listy kandydatów na radnych i kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

ZPOW-703-684/14

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że na stronie internetowej Komisji dostępne były, w różnych okresach, dwie wersje wzoru zgłoszenia listy kandydatów na radnych i kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Różnica pomiędzy tymi wzorami polegała na braku w pierwszej wersji pkt III wskazującego skrót nazwy komitetu wyborczego.

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że obie wersje są prawidłowe i mogą być stosowane przez komitety wyborcze.

Należy przy tym zauważyć, że w pkt II.7.1.e wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., stanowiących załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r., Komisja wskazała, że terytorialna komisja wyborcza bada, czy zgłoszenie zawiera wskazanie skrótu nazwy komitetu wyborczego, którym zarejestrowana lista będzie oznaczona na urzędowych obwieszczeniach i kartach do głosowania, a w przypadku niepodania skrótu nazwy komitetu wyborczego terytorialna komisja wyborcza ustala jego brzmienie, korzystając z systemu informatycznego wpierającego pracę organów wyborczych „Platforma wyborcza”.

Ponadto Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że udostępnione przez Komisję druki związane ze zgłoszeniem list kandydatów na radnych i kandydata na wójta są wyłącznie drukami pomocniczymi. Komitety wyborcze nie mają obowiązku ich stosować. Zgłoszenie może zatem zostać także dokonane na zupełnie innych drukach, niż opracowane przez Państwową Komisję Wyborczą, pod warunkiem, że spełniać będzie wymogi ustawowe.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:20-04-2016 14:55
    Wprowadził:Bartosz Goździk