Informacja z dnia 27 kwietnia 2015 r. o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. War-szawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 16 listopada 2014 r. i głosowania ponownego w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 30 listopada 2014 r.
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:20-04-2016 14:29
    Wprowadził:Bartosz Goździk