ZAŚWIADCZENIE DLA MĘŻA ZAUFANIA

Wzór zaświadczenia dla męża zaufania stanowi załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (M.P. poz. 701).

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:20-04-2016 14:38
    Wprowadził:Bartosz Goździk