Wzór zgłoszenia kandydata na członka terytorialnej komisji wyborczej

Sposób zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych  oraz wzór zgłoszenia określa uchwałaPaństwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. 783).

Załączniki

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:20-04-2016 14:57
    Wprowadził:Bartosz Goździk