Informacja o zarządzonych i przeprowadzonych wyborach uzupełniających, przedterminowych i ponownych do rad oraz wyborach przedterminowych wójtów i prezydentów miast w toku kadencji 2006 - 2010
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 10:57
    Wprowadził:Bartosz Goździk