Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2009 r. dotyczące spisu wyborców dla obwodów odrębnych w wyborach uzupełniających do rad

W wyborach uzupełniających do rad w spisach wyborców dla obwodów utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych ujmuje się wyborców zameldowanych na pobyt stały na obszarze okręgu wyborczego (okręgów wyborczych), w którym odbywają się wybory uzupełniające lub wpisanych na tym obszarze do rejestru wyborców na własny wniosek.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 10:45
    Wprowadził:Bartosz Goździk