Wyjaśnienia Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy

W przypadku, gdy w zarządzonych wyborach uzupełniających do rady gminy, mimo upływu terminu zawiadomienia Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego nie zarejestrował się żaden komitet wyborczy i w związku z tym nie została powołana gminna komisja wyborcza, Komisarz Wyborczy korzystając z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, 1547 ze zm.), w ramach sprawowania nadzoru, powinien wydać postanowienie w formie obwieszczenia o przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów w okręgu z jednoczesną informacją, że zgodnie z art. 193 ust. 2 Ordynacji wyborczej wybory takie zostaną powtórzone między 6 a 9 miesiącem licząc od daty tych wyborów.

Obwieszczenie takie podlega opublikowaniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaniu do publicznej wiadomości wyborców poprzez rozplakatowanie na terenie właściwego okręgu wyborczego.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 10:47
    Wprowadził:Bartosz Goździk