• Informacja o zarządzonych i przeprowadzonych wyborach uzupełniających, przedterminowych i ponownych do rad oraz wyborach przedterminowych wójtów i prezydentów miast w toku kadencji 2006 - 2010
    Informacja o zarządzonych i przeprowadzonych referendach w sprawie odwołania organu samorządu terytorialnego przed upływem kadencji (kadencja rad: 2006-2010)