Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 listopada 2002 r. - Dz. U. Nr 187, poz. 1568

OBWIESZCZENIE

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 8 listopada 2002 r.

Na podstawie art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 641 i Nr 127, poz. 1087) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości zbiorcze wyniki wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 r.

 

I. Dane ogólne dotyczące wyborów do rad

 

1. Wybory przeprowadzono do  2 826  rad, w tym:

1) do  2 477  rad gmin, z czego:

a) do  2 147  rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców,

b) do  265  rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,

c) do  65  rad miejskich w miastach na prawach powiatu,

 2) do Rady miasta stołecznego Warszawy

 3) do  18  rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy,

 4) do  314  rad powiatów,

 5) do  16  sejmików województw.

2. Wybierano łącznie  46 833  radnych, w tym:

1)  39 519  radnych rad gmin, z czego:

a)  32 205  radnych rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)  5 629  radnych rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców,

c)  1 685  radnych rad miejskich w miastach na prawach powiatu,

 2)  60  radnych Rady miasta stołecznego Warszawy,

 3)  399  radnych rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy,

 4)  6 294  radnych rad powiatów,

 5)  561  radnych sejmików województw. 

3. Wybrano łącznie  46 833  radnych, w tym:

1)  39 519  radnych rad gmin, z czego:

a)  32 205  radnych rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)  5 629  radnych rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców,

c)  1 685  radnych rad miejskich w miastach na prawach powiatu,

 2)  60  radnych Rady miasta stołecznego Warszawy,

 3)  399  radnych rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy,

 4)  6 294  radnych rad powiatów,

 5)  561  radnych sejmików województw. 

4. Wybory przeprowadzono w  23 443  okręgach wyborczych.

5. Dla przeprowadzenia głosowania utworzono w  24 469  obwodów głosowania.

6. Głosowania nie przeprowadzono w  301  okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych, w związku z czym  323  radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

7. Uprawnionych do głosowania było  29 572 225  wyborców.

8. W wyborach wzięło udział 13 078 372 wyborców (wyborcy, którym wydano karty do głosowania) , to jest  44.23% uprawnionych.

 

II. Wybory do rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców

 

1. Wybory przeprowadzono do  2 147  rad gmin, w których utworzono  20 692  okręgów wyborczych.

2. Wybierano  32 205  radnych spośród  142 452  kandydatów zgłoszonych na  99 090  listach kandydatów.

3. Wybrano  32 205  radnych, w tym  323  radnych w  301  okręgach wyborczych uzyskało mandaty bez głosowania.

4. Uprawnionych do głosowania było  12 501 108  wyborców.

5. W wyborach wzięło udział 6 572 544  wyborców (wyborcy, którym wydano karty do głosowania),  to jest  52.58% uprawnionych.

6. Ogólna liczba głosów oddanych w wyborach  wyniosła 6 564 123 .

7. Głosów ważnych oddano  6 378 712 ,  to jest  97.18%  ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów nieważnych oddano  1 85 411 ,  to jest  2.82%  ogólnej liczby głosów oddanych.

9. Głosowanie przeprowadzono w  12 784  obwodach głosowania.

10. Głosowania nie przeprowadzono w  301  okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. W związku z tym  323  radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

 

III. Wybory do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców

 

1. Wybory przeprowadzono do  265  rad gmin, w których utworzono  938  okręgów wyborczych.

2. Wybierano  5 629  radnych spośród  57 938  kandydatów zgłoszonych na  6 271  listach kandydatów.

3. Wybrano  5 629  radnych.

4. Uprawnionych do głosowania było  6 793 343  wyborców.

5. W wyborach wzięło udział   2 978 962  wyborców (wyborcy, którym wydano karty do głosowania), to jest  43.85% uprawnionych.

6. Ogólna liczba głosów oddanych w wyborach wyniosła  2 974 856 .

7. Głosów ważnych oddano  2 786 431 ,  to jest  93.67%  ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów nieważnych oddano  188 425 ,  to jest  6.33%  ogólnej liczby głosów oddanych.

9. Głosowanie przeprowadzono w  5 105  obwodach głosowania.

IV. Wybory do rad miejskich w miastach na prawach powiatu

1. Wybory przeprowadzono do  65  rad miejskich w miastach na prawach powiatu, w których utworzono  297  okręgów wyborczych.

2. Wybierano  1 685  radnych spośród  25 704  kandydatów zgłoszonych na  2 964  listach kandydatów.

3. Wybrano  1 685  radnych.

4. Uprawnionych do głosowania było  8 885 866  wyborców.

5. W wyborach wzięło udział  2 953 518  wyborców (wyborcy, którym wydano karty do głosowania), to jest  33.24% uprawnionych.

6. Ogólna liczba głosów oddanych w wyborach wyniosła 2 947 516 .

7. Głosów ważnych oddano  2 811 461 ,  to jest  95.38%  ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów nieważnych oddano  136 055 ,  to jest  4.62%  ogólnej liczby głosów oddanych.

9. Głosowanie przeprowadzono w  5 742  obwodach głosowania.

 

V. Wybory do Rady miasta stołecznego Warszawy

 

1. Wybory przeprowadzono w  10  okręgach wyborczych.

2. Wybierano  60  radnych spośród  1 343  kandydatów zgłoszonych na  165  listach kandydatów.

3. Wybrano  60  radnych.

4. Uprawnionych do głosowania było  1 318 873  wyborców.

5. W wyborach wzięło udział   545 007  wyborców (wyborcy, którym wydano karty do głosowania), to jest  41.32% uprawnionych.

6. Ogólna liczba głosów oddanych w wyborach wyniosła 541 777 .

7. Głosów ważnych oddano  507 522 ,  to jest  93.68%  ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów nieważnych oddano  34 255 ,  to jest  6.32%  ogólnej liczby głosów oddanych.

9. Głosowanie przeprowadzono w  801  obwodach głosowania.

 

VI. Wybory do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

 

1. Wybory przeprowadzono do  18  rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy, w których utworzono  72  okręgów wyborczych.

2. Wybierano  399  radnych spośród  5 308  kandydatów zgłoszonych na  685  listach kandydatów.

3. Wybrano  399  radnych.

4. Uprawnionych do głosowania było  1 316 420  wyborców.

5. W wyborach wzięło udział   544 086  wyborców (wyborcy, którym wydano karty do głosowania), to jest  41.33% uprawnionych.

6. Ogólna liczba głosów oddanych w wyborach wyniosła 541 436 .

7. Głosów ważnych oddano  518 303 ,  to jest  95.73%  ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów nieważnych oddano  23 133 ,  to jest  4.27%  ogólnej liczby głosów oddanych.

9. Głosowanie przeprowadzono w  801  obwodach głosowania.

 

VII. Wybory do rad powiatów

 

1. Wybory przeprowadzono do  314  rad powiatów, w których utworzono  1 346  okręgów wyborczych.

2. Wybierano  6 294  radnych spośród  57 357  kandydatów zgłoszonych na  7 797  listach kandydatów.

3. Wybrano  6 294  radnych.

4. Uprawnionych do głosowania było  19 367 486  wyborców.

5. W wyborach wzięło udział  9 582 239  wyborców (wyborcy, którym wydano karty do głosowania), to jest  49.48% uprawnionych.

6. Ogólna liczba głosów oddanych w wyborach wyniosła 9 569 716 .

7. Głosów ważnych oddano  8 747 445 ,  to jest  91.41%  ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów nieważnych oddano  822 271 ,  to jest  8.59%  ogólnej liczby głosów oddanych.

9. Głosowanie przeprowadzono w  17 926  obwodach głosowania.

 

VIII. Wybory do Sejmików Województw

 

1. Wybory przeprowadzono do 16 sejmików województw, w których utworzono  88  okręgów wyborczych.

2. Wybierano  561  radnych spośród  9 920  kandydatów zgłoszonych na  1 122  listach kandydatów.

3. Wybrano  561  radnych.

4. Uprawnionych do głosowania było  29 572 225  wyborców.

5. W wyborach wzięło udział   13 078 372 wyborców (wyborcy, którym wydano karty do głosowania), to jest  44.23% uprawnionych.

6. Ogólna liczba głosów oddanych w wyborach wyniosła 13 048 721 .

7. Głosów ważnych oddano  11 165 501 ,  to jest  85.57%  ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów nieważnych oddano  1 883 220 ,  to jest  14.43%  ogólnej liczby głosów oddanych.

9. Głosowanie przeprowadzono w  24 469  obwodach głosowania.

 

Przewodniczący

Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Ferdynand Rymarz

Zastępcy Przewodniczącego

Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Jan Kacprzak

(-) Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Stefan Jaworski

(-) Andrzej Kisielewicz

(-) Andrzej Mączyński

(-) Zbigniew Szonert

(-) Stanisław Zabłocki

(-) Tadeusz Żyznowski

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 12:29
    Wprowadził:Bartosz Goździk