Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:14-06-2016 14:49
    Wprowadził:Marcin Lisiak
  • Data modyfikacji:14-06-2016 14:49
    Wprowadził:Marcin Lisiak