Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2013 – 2018

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 12 sierpnia 2013 r.

w sprawie powołania komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2013-2018

Na podstawie art. 166 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się z dniem 20 sierpnia 2013 r. następujące osoby na komisarzy wyborczych:

województwo dolnośląskie

1) sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Stanisław Rączkowski - Komisarz Wyborczy w Legnicy,

2) sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Maciej Henryk Ejsmont - Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu;

województwo kujawsko-pomorskie

3) sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu Andrzej Aleksander Walenta - Komisarz Wyborczy w Toruniu,

4) sędzia Sądu Okręgowego we Włocławku Jolanta Eugenia Górska - Komisarz Wyborczy we Włocławku;

województwo lubelskie

5) sędzia Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej Waldemar Bańka - Komisarz Wyborczy w Białej Podlaskiej,

6) sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Piotr Sławomir Jakubiec - Komisarz Wyborczy w Chełmie,

7) sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu Teresa Renata Bodys - Komisarz Wyborczy w Zamościu;

województwo lubuskie

8) sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Zbigniew Piątek - Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wielkopolskim;

województwo łódzkie

9) sędzia Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim Arkadiusz Zygmunt Lisiecki - Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim,

10) sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu Barbara Maria Bojakowska - Komisarz Wyborczy w Sieradzu,

11) sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek - Komisarz Wyborczy w Skierniewicach;

województwo małopolskie

12) sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie Jacek Janusz Satko - Komisarz Wyborczy w Tarnowie;

województwo mazowieckie

13) sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce Marta Elżbieta Truszkowska - Komisarz Wyborczy w Ostrołęce,

14) sędzia Sądu Okręgowego w Płocku Małgorzata Michalska - Komisarz Wyborczy w Płocku,

15) sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach Mirosław Onisko - Komisarz Wyborczy w Siedlcach;

województwo opolskie

16) sędzia Sądu Okręgowego w Opolu Paweł Mehl - Komisarz Wyborczy w Opolu II;

województwo podkarpackie

17) sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie Arkadiusz Andrzej Trojanowski - Komisarz Wyborczy w Krośnie,

18) sędzia Sądu Okręgowego w Przemyślu Marek Mieczysław Byliński - Komisarz Wyborczy w Przemyślu;

19) sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Katarzyna Lucyna Bryś-Dywan - Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu;

województwo podlaskie

20) sędzia Sądu Okręgowego w Łomży Jan Leszczewski - Komisarz Wyborczy w Łomży,

21) sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach Danuta Zdzisława Poniatowska - Komisarz Wyborczy w Suwałkach;

województwo śląskie

22) sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej Elżbieta Libera-Niesporek - Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej;

województwo świętokrzyskie

23) sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach Artur Grzegorz Adamiec - Komisarz Wyborczy w Kielcach II;

województwo warmińsko-mazurskie

24) sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu Krzysztof Tadeusz Nowaczyński - Komisarz Wyborczy w Elblągu;

województwo wielkopolskie

25) sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu Wojciech Kazimierz Vogt - Komisarz Wyborczy w Kaliszu,

26) sędzia Sądu Rejonowego w Koninie Karol Tomasz Skocki - Komisarz Wyborczy w Koninie,

27) sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Przemysław Andrzej Strach - Komisarz Wyborczy w Lesznie,

28) sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu Anna Elżbieta Kulczewska-Garcia - Komisarz Wyborczy w Pile;

województwo zachodniopomorskie

29) sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie Marek Mazur - Komisarz Wyborczy w Koszalinie.

§ 2. Komisarze wyborczy, o których mowa w § 1 pkt 1 – 7 oraz pkt 9 – 29 są powołani na kadencję w latach 2013 – 2018.

§ 3. Komisarz wyborczy, o którym mowa w § 1 pkt 8, w związku z art. 166 § 7 pkt 4 Kodeksu wyborczego, jest powołany na okres do dnia 28 listopada 2016 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Stefan J. Jaworski

 (1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:09-02-2016 10:04
    Wprowadził:Bartosz Goździk