Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2013 – 2018

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 5 sierpnia 2013 r.

w sprawie powołania komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2013-2018

Na podstawie art. 166 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się z dniem 9 sierpnia 2013 r. następujące osoby na komisarzy wyborczych:

województwo dolnośląskie 
1) sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wacława Macińska - Komisarz Wyborczy we Wrocławiu;

województwo lubuskie
2) sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Bogumił Hoszowski - Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze;

województwo małopolskie
3) sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie Teresa Anna Rak - Komisarz Wyborczy w Krakowie;

województwo podlaskie
4) sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku Bogdan Ryszard Łaszkiewicz - Komisarz Wyborczy w Białymstoku;

województwo pomorskie
5) sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Irma Jadwiga Kul - Komisarz Wyborczy w Gdańsku;

województwo śląskie
6) sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach Barbara Grażyna Suchowska - Komisarz Wyborczy w Katowicach;

województwo świętokrzyskie
7) sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach Bożena Teresa Fabrycy - Komisarz Wyborczy w Kielcach I;

województwo warmińsko-mazurskie
8) sędzia Sądu Najwyższego Rafał Malarski - Komisarz Wyborczy w Olsztynie;

województwo wielkopolskie
9) sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Henryk Komisarski - Komisarz Wyborczy w Poznaniu;

województwo zachodniopomorskie
10) sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie Jacek Krzysztof Szreder - Komisarz Wyborczy w Szczecinie.

§ 2.1. Komisarze wyborczy, o których mowa w § 1 pkt 2 – 10, są powołani na kadencję w latach 2013 – 2018.

2. Komisarz wyborczy, o którym mowa w § 1 pkt 1, w związku z art. 166 § 4 Kodeksu wyborczego, jest powołany na okres do dnia 8 lutego 2017 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Stanisław Kosmal

 

 (1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:09-02-2016 10:04
    Wprowadził:Bartosz Goździk