Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Słupsku

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 2 lipca 2012 r.

w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Słupsku

Na podstawie art. 166 § 3 w związku z § 7 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie funkcji Komisarza Wyborczego w Słupsku sędzi Anny Marii Skupnej, w związku ze złożoną rezygnacją.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski(1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:09-02-2016 10:07
    Wprowadził:Bartosz Goździk