Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Lublinie na kadencję w latach 2010 - 2015

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Lublinie na kadencję w latach 2010 - 2015

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie Magdalenę Danutę Kuczyńską na Komisarza Wyborczego w Lublinie.

§ 2.

Komisarz wyborczy, o którym mowa w § 1, powołany jest na kadencję w latach 2010-2015 i pełni funkcję od dnia 1 grudnia 2010 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:09-02-2016 10:11
    Wprowadził:Bartosz Goździk