Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2008-2013

UCHWAŁA 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2008-2013

 


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm. ) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się z dniem 8 sierpnia 2008 r. następujące osoby na komisarzy wyborczych:

województwo dolnośląskie
1) sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wacława Macińska
- Komisarz Wyborczy we Wrocławiu; 

województwo lubelskie
2) sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie Andrzej Krzysztof Ślaski 
- Komisarz Wyborczy w Lublinie;

województwo lubuskie
3) sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Bogumił Hoszowski
- Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze;

województwo małopolskie
4) sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie Teresa Anna Rak 
- Komisarz Wyborczy w Krakowie;

województwo opolskie
5) sędzia Sądu Okręgowego w Opolu Jarosław Mariusz Benedyk 
- Komisarz Wyborczy w Opolu I;

województwo podlaskie
6) sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku Bogdan Ryszard Łaszkiewicz 
- Komisarz Wyborczy w Białymstoku;

województwo pomorskie
7) sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Irma Jadwiga Kul 
- Komisarz Wyborczy w Gdańsku;

województwo śląskie
8) sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach Michał Jerzy Niedopytalski 
- Komisarz Wyborczy w Katowicach;

województwo świętokrzyskie
9) sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach Bożena Teresa Fabrycy 
- Komisarz Wyborczy w Kielcach I;

województwo warmińsko-mazurskie
10) sędzia Sądu Najwyższego Rafał Malarski 
- Komisarz Wyborczy w Olsztynie;

województwo zachodniopomorskie
11) sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie Jacek Krzysztof Szreder 
- Komisarz Wyborczy w Szczecinie.

§ 2.

Powołuje się z dniem 19 sierpnia 2008 r. następujące osoby na komisarzy wyborczych:

województwo dolnośląskie
1) sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy Stanisław Rączkowski 
- Komisarz Wyborczy w Legnicy;
2) sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Maciej Henryk Ejsmont 
- Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu;

województwo kujawsko-pomorskie
3) sędzia Sądu Okręgowego we Włocławku Jolanta Eugenia Górska
- Komisarz Wyborczy we Włocławku;

województwo lubelskie
4) sędzia Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej Waldemar Bańka 
- Komisarz Wyborczy w Białej Podlaskiej;
5) sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Piotr Sławomir Jakubiec
- Komisarz Wyborczy w Chełmie;
6) sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu Teresa Renata Bodys
- Komisarz Wyborczy w Zamościu;

województwo lubuskie
7) sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Zbigniew Piątek
- Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wielkopolskim;

województwo łódzkie
8) sędzia Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim Arkadiusz Zygmunt Lisiecki
- Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim;
9) sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu Barbara Maria Bojakowska
- Komisarz Wyborczy w Sieradzu;
10) sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek
- Komisarz Wyborczy w Skierniewicach;

województwo małopolskie
11) sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie Jacek Janusz Satko
- Komisarz Wyborczy w Tarnowie;

województwo mazowieckie
12) sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce Marta Elżbieta Truszkowska
- Komisarz Wyborczy w Ostrołęce;
13) sędzia Sądu Okręgowego w Płocku Małgorzata Michalska
- Komisarz Wyborczy w Płocku;
14) sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach Mirosław Onisko
- Komisarz Wyborczy w Siedlcach;

województwo opolskie
15) sędzia Sądu Okręgowego w Opolu Paweł Mehl
- Komisarz Wyborczy w Opolu II;

województwo podkarpackie
16) sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie Arkadiusz Andrzej Trojanowski
- Komisarz Wyborczy w Krośnie;
17) sędzia Sądu Okręgowego w Przemyślu Marek Mieczysław Byliński 
- Komisarz Wyborczy w Przemyślu;
18) sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Henryka Zofia Araszkiewicz 
- Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu;

województwo podlaskie
19) sędzia Sądu Okręgowego w Łomży Eugeniusz Dąbrowski 
- Komisarz Wyborczy w Łomży;
20) sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach Cezary Olszewski
- Komisarz Wyborczy w Suwałkach;

województwo śląskie
21) sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej Elżbieta Libera-Niesporek 
- Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej;

województwo świętokrzyskie
22) sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach Artur Grzegorz Adamiec
- Komisarz Wyborczy w Kielcach II;

województwo warmińsko-mazurskie
23) sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu Krzysztof Tadeusz Nowaczyński 
- Komisarz Wyborczy w Elblągu;

województwo wielkopolskie
24) sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu Wojciech Kazimierz Vogt
- Komisarz Wyborczy w Kaliszu;
25) sędzia Sądu Okręgowego w Koninie Waldemar Piotr Cytrowski
- Komisarz Wyborczy w Koninie;
26) sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Przemysław Andrzej Strach
- Komisarz Wyborczy w Lesznie;
27) sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu Anna Elżbieta Kurczewska-Garcia 
- Komisarz Wyborczy w Pile;

województwo zachodniopomorskie
28) sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie Marek Mazur 
- Komisarz Wyborczy w Koszalinie.

§ 3.

1. Komisarze wyborczy, o których mowa w § 1 pkt 1-4 i 6-11 oraz w § 2, są powołani na kadencję w latach 2008-2013.
2. Komisarz wyborczy w Opolu I, o którym mowa w § 1 pkt 5, jest powołany na czas trwania dotychczasowej kadencji jako Komisarza Wyborczego w Opolu II.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:09-02-2016 10:15
    Wprowadził:Bartosz Goździk