Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Opolu II

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 19 grudnia 2005 r.
w sprawie pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Opolu II

 

Na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.)1) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Stwierdza się wygaśnięcie z dniem 5 stycznia 2006 r. funkcji Komisarza Wyborczego w Opolu II sędziego Sądu Najwyższego Tadeusza Dominczyka.

 

§ 2.

 

Powołuje się z dniem 6 stycznia 2006 r. na Komisarza Wyborczego w Opolu II sędziego Sądu Okręgowego w Opolu Jarosława Benedyka.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:11-02-2016 23:19
    Wprowadził:Bartosz Goździk