Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Łomży

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 13 listopada 2017 r.
w sprawie powierzenia pełnienia funkcji
Komisarza Wyborczego w Łomży

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Łomży od dnia 13 listopada 2017 r. do dnia 8 grudnia 2017 r. Panu Jerzemu Antoniemu Dołęgowskiemu – Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:14-11-2017 14:02
    Wprowadził:Jacek Zieliński