Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 4 lipca 2016 r.

w sprawie powierzenia pełnienia funkcji
Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1]) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze od dnia 18 lipca 2016 r. do dnia 29 lipca 2016 r. Pani Grażynie Bieleckiej – dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński(1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:06-07-2016 9:13
    Wprowadził:Grzegorz Gąsior
  • Data modyfikacji:06-07-2016 9:33
    Wprowadził:Grzegorz Gąsior