Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Kielcach II

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie powierzenia pełnienia funkcji 
Komisarza Wyborczego w Kielcach II

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Kielcach II od dnia 8 września 2014 r. do dnia 12 września 2014 r. Pani Bożenie Fabrycy — Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach I.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

 

(1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281,  z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:11-02-2016 23:40
    Wprowadził:Bartosz Goździk