Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 2 sierpnia 2017 r.
w sprawie powierzenia pełnienia funkcji
Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim od dnia 10  sierpnia  2017 r. do dnia 16 sierpnia 2017 r. Panu Pawłowi Hochmanowi – sędziemu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński 


  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:02-08-2017 11:35
    Wprowadził:Jacek Zieliński