Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Kaliszu

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 2 sierpnia 2017 r.
w sprawie powierzenia pełnienia funkcji
Komisarza Wyborczego w Kaliszu

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Kaliszu:
1)    od dnia 9 sierpnia 2017 r. do dnia 13 sierpnia 2017 r. Pani Agnieszce Jakubowskiej — Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu;
2)    od dnia 14 sierpnia 2017 r. do dnia 27 sierpnia 2017 r. Panu Jackowi Chmurze — sędziemu Sądu Okręgowego w Kaliszu;
3)    od dnia 28 sierpnia 2017 r. do dnia 6 września 2017 r. Pani Agnieszce Jakubowskiej — Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński 

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:02-08-2017 11:43
    Wprowadził:Jacek Zieliński